سلاجەغازوماتۆڕی شەریکەزۆرپاک ومەزبووت - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سلاجەغازوماتۆڕی شەریکەزۆرپاک ومەزبووت بە100هەزاربۆپەیوەندی07730657186 لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان