شتن و وشک کر دنە وە ی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تاقمی قە نە فە لە مالە کە ی خۆتاندا ئیشی جوان ستافی شارە زا ئە زمونی 10سال ئیشکردن 07701474332

کاڵا هاوشێوەکان