سیتی کەوانتەری تورکی باڵۆن پرێس - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سیتی کەوانتەری تورکی باڵۆن پرێس زۆرجوانو تازەیە ماڵی دۆستە دریژی لای کەوانتەر 4.20 درێژی لای سنگەکەی 2.50 گەیاندنمان ھە یە 07510043292

کاڵا هاوشێوەکان