كه وانته ري توركي له مه ع بوفروشتن زورزور باكو بي عه يبه - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

كه وانته ري توركي له مه ع بوفروشتن زورزور باكو بي عه يبه سعر 325هه زار ئالو كوريش ئه كه م به هه مو ئه شيايه كي ناو مال سليماني 0770 3513395

کاڵا هاوشێوەکان