لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • خاوەنکار / کارخواز

    خاوەنکارم

  • دەستە

    فرۆشگا و ڕێستوورانت و کافتێریا و هاوشێوەکانیان

شرۆڤە

پئويستم به وه ستاى كولئره ى به ر به رى يه به و مه رجه ى تواناو شاره زاى ته واوى هه بئت له گه ره كى سه رچنار. له سلئمانى ته له فؤن. 07721272323

کاڵا هاوشێوەکان