مبڕدەی 2ونیوزۆرپاک کەم بەکارهاتوەبە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مبڕدەی 2ونیوزۆرپاک کەم بەکارهاتوەبە 140هەزاربۆپەیوەندی07730657186 لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان