ئەم سەيارەبۆڤرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم سەيارەبۆڤرۆشتن مۆديل2009مەنەڤيست بئ بۆياخ دەعامی بۆدەعامی بە شەرت مەکينەوگيروو ئەکسلی بە شە رت بەنزين هەرناخوا 4تايەی تازە کامل ئەشيای لەفەی لە گەڵە بۆزانياری زياتر پەيوەندی بکە 07506967995يان ژم 07701496542

کاڵا هاوشێوەکان