بەڕادی ئاو ساردوگەرمی مەزبووتزۆرپاک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بەڕادی ئاو ساردوگەرمی مەزبووتزۆرپاک بە80هەزاربۆپەیوەندی07730657186 لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان