غەسالەی جلشۆر - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غەسالەی جلشۆر مارکەی LG فول کاتم(دیسکە)وشک کەرەوەی لە٪100 تیایە (دریارە) کۆری ئەسڵی بەشەرت ئەیفرۆشم سعری 230 هەزار ژ.م 07707621133☎️

کاڵا هاوشێوەکان