خانو تازە بۆ فرۆشت 5دەفتەرو 60 وەرەقە - هەرزان

شرۆڤە

خانوی تازە 100مەتر 10/10 بەردمئ باخ تا پۆ کۆلامنی 20م نزیک خەستەخانەی بەکرەجۆ ریک یەک کۆلان خوار جادەی رەیسئ

کاڵا هاوشێوەکان