ئەم داێۆیە بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • براند

    Daewoo دایوو

  • دەستە

    ئۆتۆمبێلی تایبه‌ت

شرۆڤە

ئەم داێۆیە بۆفرۆشتن گێڕومەکینەی بەشەرت 👌 ئەوەلیاتی بەشەرت نرخ 14💰 07738896606 دەعم و لێدراوی نیە کارەبای هەمووی مەزبوتە 🧿 چوار تایەو ویلی پاکی لەژێرە زۆر بێمەسرەفە هەیکەلی زۆرجوانە گێچەکانی هەمووی ئیش ئەکا 💙 نرخ 14$💰 سەیارەکە زۆر جوان و بێ مەسەرەف

کاڵا هاوشێوەکان