داوێ ٲسپرۆ - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • براند

    Daewoo دایوو

  • دەستە

    ئۆتۆمبێلی تایبه‌ت

شرۆڤە

داوێ ٲسپرۆمکینە سور گێڕومکینە بە شەرت چوارتایە ی زۆرباش خە رامە ی تییانییە اڕمی سلێمانی ماڵیی دۆستە 23 محامە لە07701039142

کاڵا هاوشێوەکان