هواوی مەیتی 30 پڕۆ فایف جی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

هواوی مەیتی 30 پڕۆ فایف جی. تێل 07704503242 لەگەڵ فۆرجێکەی فەرقی هەیە. ڕام 8 و 256 گێگاو دوو سیم. شاشە قەوس . تەنها شوختی ئیتاری هەیە و هیچی لەگەڵ نییە. بە شەرتی حەفتەیەک ئەیفرۆشم. نرخی 330 هەزار لە سلێمانیم هاندێکی زۆر سورعەتە پاتری زۆر بەهێزە. زومی کامێرای 30 ئێکس. تب : گۆڕینەوەش ئەکەم

کاڵا هاوشێوەکان