سپلیتی سوتاودە کڕین - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بە م نرخانە..... سپلیتی چوارتە نی200000 سپلیتی سێ تەنی 175000 سپلتی دووتەن نیوو150000 سپلیتی دووتە ن100000 سپلتی تەن و نیوو 75000 سپلتی یە ک تەن 55000 دە توانن پە یوە ندی بکە ن بە م ژمارە تە لە فونی 07749157407

کاڵا هاوشێوەکان