غـەسالـەی قـاپ شـۆر - هەرزان

شرۆڤە

مارکەی بـووشی ئەسـڵی ، سـێ جـار بـەکارمان هـێناوە ، هـی ماڵـی خـۆمـە ، خــۆم بە لـۆکـی کـڕیـومـە ، 07701553305 07501553305

کاڵا هاوشێوەکان