شکۆدا 2010 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • ساڵی بەرهەمهێنان

    2010

  • بۆیاخ

    دوو پارچە بۆیاخ

  • دەستە

    تەکسی

شرۆڤە

شکۆدا 2010 مەکینە 20جیتا دوپارچەی بۆیاخە بەشەرتی گیرو مەکینە سەیارەکە ماڵی دۆستە تەعویل بەشەرت لە سلیمانیم ر. 07732654808 موشتەری تیل بکە سەرم مەهیشێنە سحر 83

کاڵا هاوشێوەکان