پلیستێشن 4 بۆ فرۆشتن - هەرزان

شرۆڤە

‎پلیستێشن 4 سلیم یەك تێرا نەکراوە کەم ئێشی کردووە Region'2 یەك دەسکی ڵەگەڵەیە کارتۆن و کە تەلۆکێشی ماوە شوختی نیە بە شەرت زۆر خاوێنە

کاڵا هاوشێوەکان