ئێکسبۆکس سیریەس ئێس - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئێکسبۆکس سیریەس ئێس 512 گێگا ستاندەکەی فانی تیایە لەگەڵ دوو باتری زۆر کەم بەکار هاتووە و نەکراوەیە زەمان یەک هەفتە سلێمانی 07701890690

کاڵا هاوشێوەکان