فۆرد مۆدێل 2008 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

07511966305 - 07714395091 فۆرد مۆدێل 2008 مەکینە بەخی بەنزین ، کیتاب موزایەدەی لەگەڵە ، گیر و مەکینە و ئەکسل و توندو تۆلی بەشەرت ، سەیارەی ماڵە و جوانی و توندوتۆڵی بەشەرت ، پارچەیەک سبوخی هەیە لەسەر ساخی ، لەجوانی دەرەوە و ناوەوە شەریکەی ماوەتەوە نرخی 49 گەڵاو معامەلە گەر موشتەری تلفۆن بۆ خاوەنەکەی بکەن 07511966305 - 07714395091

کاڵا هاوشێوەکان