کـۆمـپانیای خـاکی شیرین - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

  • نوع العقار

    صناعي (متجر، مخزن، معمل)

  • المساحة(متر)

    100

  • دەستە

    فرۆشتنی موڵکی بازرگانی و کارگێڕی

شرۆڤە

کــــــــــــــــۆمپـــــــــــانــیای خــاکی شـــیرین بـــــــــۆبازرگـــــانی گــــــــــــــــــــــــــــــشتی وبــــازرگانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خــــــــــــــــــانوبـــــــــــــــــــــــەرە ئـــامادەین بــــــــــــۆکڕین وفـــــــــــرۆشتنی هـــــــــــــــــــەمو جۆرەمـــــــــوڵک خـــانو باخ بــاڵـــــــــــــــــەخـــــــــــــــــــــــــــــانە بـــــــــــــــــــــڕین و پـــــــــــــــــــــڕکردنەوە ســــەرپەرشـــــــــــــــــــــــــــــــــتی پـــــــــــــــــــــڕۆژەو بـــــــــــیناوبــــــــــــــاڵە خـــــــــــــــــــانە کـــــــــــــــڕین و فــــرۆشـــــتنی پـــــــــــــــــــڕۆژەو شــــەریکات و مــــــــــــــــــۆڵــــەتی پــــــڕۆژەو بـــزنس و مـــعمل

کاڵا هاوشێوەکان