غە سالە ی پاکوجوان بێ عه یب - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غە سالە ی پاکوجوان بێ عه یب مارکە ی SAMSUNGبە شە رتی بی عه یبی بۆفرۆشتن:قیاس:7کیلۆی حە وز گە ورە نرخ:110هه زار شوێن سلێمانی تێل:07700584816

کاڵا هاوشێوەکان