نیسان 2002 ڕەقەم سلێیمانی تا نزیکی 2025 تازەیە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نیسان 2002 ڕەقەم سلێیمانی تا نزیکی 2025 تازەیە تەبرید و پاوەرە ..تەبرید مەزبووت ئیش ئەکات 4 تایەی لۆکی لە ژێرایە ...بەشەرتی گێڕ و مەکینە و ئەکسل بەشەرتی تەحویل و غەرامە کامل بۆیاخە ... 07510513202 ..هەڵەبجەی شەهید نرخی 75 گەڵا و معامەلەیەکی کەم

کاڵا هاوشێوەکان