دێر تاک 5 قولاب 2006 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

دێر تاک 5 قولاب 2006 هەر چوار تایەی تازەیە سەنەوی ساڵێکی ماوە گێڕو مەکینەی بەشەرت دەعمی نییە سعری 55وەرەقە 0751 809 97 00 ژ.م 0770 243 82 72

کاڵا هاوشێوەکان