ئەم تەلەفیزۆنە بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم تەلەفیزۆنە بۆفرۆشتن شاشەی 32 مارکەی LG 0 لەسلێمانی 07710159832 بەشەرت ئەی فرۆشم بای 100هەزارە

کاڵا هاوشێوەکان