تويتا بيكاك ده بل اكسل هايلوكس (مه رزيه ) - هەرزان

شرۆڤە

2011 فول فو ل كير ئوتوماتيك سعودى ده بل اكسل كيرو مه مينه و ته قه و ره قه به شه رت زور زور باكه مالى خزمو دوسته تتبلى سه ياره يه كى جوانه ماشالله سه نه وى تا 2027 تازه يه زور باكه ته نها ئهرو به شه ى بوه يه كه له سونه ره كه يا سوره مه كينه كراوه ته وه زور زور بيعه يبه تايه و تازه يه هه زه ى تازه يه يه ك دينار مه سره فى نيه

کاڵا هاوشێوەکان