بۆیاغکردنی هەموجۆرەسەیارەیەک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بۆیاغکردنی هەموجۆرەسەیارەیەک هەموجۆرە ڕەنگێک بەزەمان کارتکاری سلیمانی ڕاپەڕین دوسایدی پشت میلی مۆڵ ژ.م 07708935120

کاڵا هاوشێوەکان