نەمامی ھەلوژە «گەلاسی ئەمریکی »قەلەمی باخی خۆمانە نرخی یەک نەمام تەنھا 5 ھەزار - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نەمامی ھەلوژە «گەلاسی ئەمریکی »قەلەمی باخی خۆمانە وێنەکە ھیباخی خۆمانە بە زەمانی 100٪‏ بەرزی نەمامەکان 60 سانتیمە لەناوکیس دایەو ھەر کاتی بتەویت ئەتوانی بی چینیت نرخی یەک نرخی یەک نەمام تەنھا 5 ھەزار گەیاندن ھەیە بۆ ھەموکوردستان ناونیشان رانیە گوندی کانیماران 07501778121