توێتاهایلۆکس (مەرزیە) - هەرزان

شرۆڤە

توێتاهایلۆکس (مەرزیە)مۆدیل 2010 زۆرجوان و پاکە سە یارە کە نمونە یە لە جوانی ماڵی دۆستە سە نەوی تازیە 4تایە ی تازە لە ژێرایەر رە سمی سۆنە رە کەیم داناوە سە یا رە کە زۆر جوانە بۆزا نیا ری زیا تر پە یوە ندی بەم ژمارە تەلە فونە وە بکە ژ07701421378

کاڵا هاوشێوەکان