فاو بۆ فرۆشتن 2007 ماڵی دۆست - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

فاو بۆ فرۆشتن 2007 ماڵی دۆست مەکینەی لۆک لە پاکەت بۆی بەستراوە ، گێر و مەکینە و ئەکسل بەشەرت ، مەنەفێستی ئەسڵی کارەبایی مەزبووت چوار تایەی لۆک ، هەموو گیانی بەشەرت ، جوانترین چەمچەی پێوەیە ، نرخی 18 گەڵا و معاملە 0770 175 75 21

کاڵا هاوشێوەکان