مبڕدەی پلاسیک سێ دەرجەمەزبووت - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مبڕدەی پلاسیک سێ دەرجەمەزبووت بە 90هەزاربۆپەیوەندی07730657186 لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان