ئەم مووبەریدەیە بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم مووبەریدەیە بۆفرۆشتن بە کارنەهاتوە 07710159832 لەسلێمانی بای 300هەزارە قیاسی سێو نیوە

کاڵا هاوشێوەکان