غەسالەی جلشۆر 8 کیلۆ مارکەی LG - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غەسالەی جلشۆر 8 کیلۆ مارکەی LG زۆر مەزبوت بەشەرت ئەیفرۆشم 1200 فەرەیە و دیسکە (ماتۆڕی بێدەنگ) سعری 235 هەزارە 💰 ژ'م 07707621133☎️

کاڵا هاوشێوەکان