تباخی میسری - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تباخی میسری زور تازه و پاکه زور بی عه یبه . 200دولار 07508676057سلیمانی ته نها جوابی تیل ادریته وه

کاڵا هاوشێوەکان