غەسالەی قاپ شۆر - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غەسالەی قاپ شۆر مارکەی Bellini بالەی بەکارنەھاتوو 8نەفەری 45 بە 60 قیاسەکەی 160ھەزار گەیاندنمان ھەیە ..🚕🚚 ناونیشان: 📍 گردی سەرچنار سەرومەکتەبی جەمالی حاجی عەلی ~~~~~ بۆ پەیوەندی کردن/ 07731651345

کاڵا هاوشێوەکان