نیسان 2001تەبرید٫پاوەر٫محسن. - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نیسان 2001تەبرید٫پاوەر٫محسن. به ناوی خۆمەوەیه ڕه قەم باریک تا 2026 تازەیه ماشالڵە وەسفی ناوێ هه یکه لی زۆر جوانه به شه رتی ئەوەی گێڕو مەکینه ی مه زبووت بێت نه سه رفی هەیه نەبوخار هین دەسی خۆمه الحمدالڵە زۆر بێ کێشه یه ماڵی فه قیره سعریشی 88 کەمێ مەعمەله07717355266

کاڵا هاوشێوەکان