مبڕدەی پلاسیک لەمس سێ دەرجەزۆرمەزبووت - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مبڕدەی پلاسیک لەمس سێ دەرجەزۆرمەزبووت بە110هەزاربۆپەیوەندی07730657186لە سلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان