گۆناو بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

گۆناو بۆ فرۆشتن مەنەفیس و وەکالە ئەسڵی بێ بۆیاغ گێڕ عادی و تەبرید سارد لەگەڵ سولف و پاوەر ...گێر و مەکینە لۆک و اکسل بەشەرت سعری 32 وەرەقە کەمیک مەعامەلە07502417089 سەیارەکە تاقم پیش و دوای تازە داگرتراوە بێ مەسروفە

کاڵا هاوشێوەکان