نیسان 2012 دەعامی نەڤارە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نیسان 2012 دەعامی نەڤارە سەیارەکە پێش و دواوەی کەپسە بێ لێدران هەر چوار تایەی تازەیە ، سەیارەکە هەتا بلێی توندۆتۆڵە ، شاشە ئایپاتە ، گێر و مەکینەی بەشەرەت دوکەڵ سەرف بۆغار گشتی بەشەرەت سەیارەکە جێ جێ بۆیاخی هەیە بە عام بۆیاخ ئەیفرۆشم سعر 112$ 07501368623

کاڵا هاوشێوەکان