توێتا پیکاب 1987 دەبڵ قەمەرە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

توێتا پیکاب 1987 دەبڵ قەمەرە . 🤩 مەکینە(3وای شەش گێر تەبرید وپاوەر)👍😍 لەوێنەکان جوان ترە چوار تایەو ویلی مەرزیەی لەژێرە گێر و مەکینە و ئەکسل و شانسی وتەقەوڕەقەو کارەبای بەشەرت گێچ ی بەنزین و حەماوەی مەزبوتە . سەنەوی و وەکالەی لەگەڵدایە بەشەرتی ئەوەلیات . 35گڵا 07511541044 🤙 07719907290 شوێن نزیک ناحیەی ئاخجلر. چەمچەماڵ

کاڵا هاوشێوەکان