پیکاپ دێر مۆدیل 2006 مەنەفیسی عەسلی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پیکاپ دێر مۆدیل 2006 مەنەفیسی عەسلی بەشەرتی ئەوەلیات گیڕ و مەکینەی بە شەرت تەقەو ڕەقەی بە شەرت تەبریت سارد و گەرم بە شەرت چوار تایەی تازە دەعم و لیدراوی نییە هەموو گیانی بەشەرت زۆر بئ مەسرەفە مالی دۆستە کارەباهی زۆر مەزبوتە لەسلیمانیم سیعری 34 گەلاو مەعامەلەیەکی کەم _ 07711545198

کاڵا هاوشێوەکان