nissan 2008 - هەرزان

شرۆڤە

موديل 2008 بؤياخ سونه رم داناوه 4 تايه ى تازه سه نه وى تازه يه هه تا 4/12/2028 ساردوكه رم ئيش ده كات تاقم پيشى و دواى تندوتؤله له منت كرى برؤبؤئيش ئاماده يه بؤئيش كردن نرخ 112 وه ره قه وه مجاليش هه يه 07711525686

کاڵا هاوشێوەکان