جێب ڕەنیگەید2017 - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

  • براند

    Samsung سامسۆنگ

  • دەستە

    مۆبایل، تابلێت

شرۆڤە

مەکێنە2.4 چەمەلغی پێشەوەی سایەق بۆیاخە لەسەر شوخت بەسمە شەغال دەرگا بەسمە برێک بەسمەو ئۆتۆ.............هتد ڕەقەم و سەنەوی تازە تا2028 بەناوی خۆمەوەیە هایدرۆلیکی گیڕ تارە گۆڕاوە ڕۆنی مەکینەی تازە گۆڕاوە مالی دۆستە زۆر جوانە 07725268310

کاڵا هاوشێوەکان