مەرزیە - هەرزان

شرۆڤە

مەرزیە مۆدێل 2011 سحوودی بتڵ شەریکەی سەید نەهرۆ تەنها دووبست بۆیاخی هەیە چوار تایای لۆکی لەژێرە گێڕو مەکینەوتەبریت بەشەرت هەمووشتی بەشەرت نموونەیە لەجوانی شتێکی تا بڵێی جوانە

کاڵا هاوشێوەکان