لانسەر تەکسی ئۆتۆماتیک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • جۆری گێڕ

    ئۆتۆماتیک

  • دەستە

    تەکسی

شرۆڤە

لانسەر تەکسی ئۆتۆماتیک سەنەوی پلاستیک بەشەرتی حاسیبەو ئەوەلیات و مەدەنی و بی کیشە گیر و مەکینە لۆک بئ عەیب و بەشەرت بئ بۆیاخ و بئ لیدراو تەبرڕ سارد و گەرم بئ تەقەو رەقە نوقسانی دۆلاریکی نیە نمونەلەجوانی و پاکی ماڵی دۆستە سعر.53 ژم.07725172646 تکایە تکایە، زانیاری تەواوم وتووە مشتەری نیت ماندوومان مەکە.

کاڵا هاوشێوەکان