مولیده 12 ئه مپیر - هەرزان

شرۆڤە

موليده 12 ئه مپیری به نزین به شه رت ته نکی و پلاکو کابریته ر لوکه ئیشی به شه رت 07722253032

کاڵا هاوشێوەکان