تۆیۆتا هایلۆکس 2022 Adventur - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تۆیۆتا هایلۆکس 2022 Adventure ئۆتۆماتیک قەپات مواسەفات لە هالۆکسدا برێمی دەرەجە یەک مەکینە 6 بستۆن بەسمە جەگ شەحن وایەرلێس کشن سارد و گەرم دەعامی بۆ دەعامی بەشەرت بێ بۆیاخ و بێ سارد و بێ شوخت و بێ چاڵ 36 هەزار کم ڕۆشتووە سەنەوی و ژینگە و هەزەی نوێیە گێڕ و مەکیەنە و هەمووی گیانی بەشەرت برغوی بانەدراوە لەسەر دەقی شەریکە ماوەتەوە دینار مەسرەفی تێدا نییە بەناوی خۆمەوەیە ژمارەی خاوەنەکەی 07504133737

کاڵا هاوشێوەکان