باباهان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

باباهان گیر عادی تاک ئەکسل 2002 بی بۆیاخ. ئارمی پلاستیکی سلیمانی بەشەرتی ئەوەلیاتو خرامە .گیرو مەکینەو ئەکسلی بی عەیبە.

کاڵا هاوشێوەکان