خانوی رکن له پینج حسارۆک پشت ما جدی مۆڵ - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

 • جۆری موڵک

  خانوو

 • تەمەنی بینا

  نوێ

 • رووبەر(مەتر)

  149

 • ژمارەی ژووری نووستن

  4

 • دەستە

  فرۆشتنی خانوو و شوقە

شرۆڤە

خانوو ی نوئ له پینج حساروک روکن 149م روژ هه لات قیبله جاده ی 12 م نزیک لە 120م پییشی چۆل 5 دە قە بە پێ دورە لە ماجد مۆڵ تابقی 1مە تبخ گە رم وسارد هۆڵ استقبال 1نوم تابقی 2، 3نۆم هۆڵ و بلکۆنە نیزامی دکت بۆ پە یوە ندی مۆبایل-07504991812

کاڵا هاوشێوەکان