ئاڕم سلیمانی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئه و ئاڕمه بۆڤرۆشتن ئاڕم پلاستیک سلێمانی بۆ ئۆپڵی ڕه ش ده بێت 1990تا1995ده بێت 4گه ڵا گە ربه که ڵکت نایه سه رمان مه هێشێنه

کاڵا هاوشێوەکان