سلاو بەریزان لەم جۆرە سەیارەم دەوین رەقم کوردستان - هەرزان

شرۆڤە

سلاو بەریزان لەم جۆرە سەیارەم دەویت فەرق ناکات رەقەم کوردستان یان رەقەم جنوب ئەوەی هەیەتی با نامە بنیریت یان تیل بکات 07501161415

کاڵا هاوشێوەکان